Geloof in Christus

Broeders en zusters in Christus,
De mens van nu is snel geneigd te zeggen: "mijn leven is van mij ”.
Het lijkt er op dat hij het gevoel heeft dat zijn leven zijn eigendom is en daarom wil hij het ook helemaal voor het zeggen hebben.
"Ik moet het leven helemaal kunnen leven, zoals ik dat zelf wil en eruit halen wat erin zit”.
Hiermee is de moderne mens iemand geworden die op jacht is naar ervaringen en belevenissen.
Telkens moet het leven hem iets nieuws bieden.
Alles gaat steeds sneller, overal worden er afspraken gemaakt en overeenkomsten gesloten.
Mensen leggen onderlinge afspraken vast om te laten zien dat het welgemeend is of om een stuk zekerheid te hebben dat deze afspraken ook nageleefd worden.
Maar soms kun je je echter afvragen wat deze overeenkomsten nog voor betekenis hebben.
Men gaat zich ergens aan verbinden voor een bepaalde tijd en hoe vaak gebeurd het niet dat een contract voortijdig wordt opgezegd of dat men er vanaf het begin al van overtuigd is, het nadien niet meer te verlengen.
Een contractbreuk is dan ook geen zeldzaamheid en je gaat je afvragen wat deze afspraken, beloften en overeenkomsten nog waard zijn?
In het huwelijk verbinden man en vrouw zich voor het leven aan elkaar.
Zij doen dit door elkaar trouw te beloven in goede en slechte tijden, bij ziekte en gezondheid.
Er van overtuigd zijn dat je op elkaar kunt rekenen.
Maar wat is de huwelijkstrouw voor velen nog waard?
"Alles moet kunnen " wordt ons via de media ingepeperd, we moeten "uit ons dak kunnen en durven gaan”!
Alles maar uit het leven wringen wat erin zit.
Wat blijft er dan nog over?
Ja, een gevoel van zinloosheid, de wereld lijkt dan grauw en grijs.
Geen sprankje hoop meer!
We horen vandaag Jezus zeggen: "Als Ik u de waarheid zeg, waarom gelooft gij Mij dan niet?
Iemand, die uit God is, luistert naar Gods woorden.”( Joh.8,46-47)
Als wij Christus toelaten in ons leven wordt alles heel anders, dan wordt het duidelijk dat Hij door de Vader, door God, gezonden is.
Dan sluit God een verbond met ons.
Niet voor een bepaalde tijd, maar een altijddurend verbond.
Hij biedt ons, in dat verbond, zelfs het eeuwig leven aan!
"Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie mijn woord onderhoudt, zal de dood niet zien in eeuwigheid.” ( Joh.8,51)
Dit verbond is Hem alles waard, Hij heeft dit zelfs willen bezegelen door de kruisdood van Zijn eigen Zoon.
Een zegel dat nooit meer te breken is!
Het is een bevestiging en Hij zal dit verbond nooit verbreken.
Wát is dit verbond ons waard, wát is het eeuwig leven ons waard?
Zijn wij bereid, door Zijn woord te onderhouden, Hem ons leven te geven, zodat wij in eeuwigheid de dood niet zullen zien?
Wie Christus in geloof aanvaardt in zijn leven, krijgt vaste grond onder de voeten.
Die mag zich vastklampen aan het kruishout van Christus, zodat hij mag ervaren dat de wereld en alles wat daarin gebeurt helemaal niet opweegt tegen wat Christus ons te bieden heeft: een band met een God die leven geeft, vrede in het hart en uiteindelijk een leven dat verder gaat na de aardse dood.
Medegelovigen, wanneer we ons vastklampen aan de Heer en Hem beminnen, dan wordt alles rustiger, kunnen we het betrekkelijke van al het aardse beter accepteren.
We kunnen beter tegenslagen en teleurstellingen te boven komen, want we bouwen op de Rots, op Christus en zo staan we vaster in het leven.
Als we naar Christus gaan, zullen wij het leven vinden.
Hier op aarde door het, met de voor ons soms nog verborgen waarheden van ons geloof en straks, in de hemel, mogen wij het aanschouwen in de volle helderheid van het eeuwig leven.
Amen.
 
Hans Smits
 
 

  Afbeelding invoegen