De schijnwerkelijkheid zal aan het licht komen

 
Broeders en zusters in Christus,
In de politiek wordt vaak een beroep gedaan op slimheid.
Door veel compromissen probeert men zoveel mogelijk mensen achter zich te krijgen en geen stemmen te verliezen.
Ook in het evangelie probeert men Christus op de proef te stellen, door hem een politieke vraag te stellen.
Maar Hij laat zich niet in de val lokken.
De Heer doorziet de bedoelingen van Zijn tegenstanders en brengt aan het licht wat er schuil gaat achter hun vraagstelling en speelt open kaart.
"Wat tracht gij Mij op de proef te stellen, huichelaars?” ( Matt.22,18)
Christus wil oprecht van hart zijn en hen niet vangen door pienter gedrag.
Nee, het is niet Zijn bedoeling de Farizeeën in de val te lokken, maar Hij wil juist aantonen dat in de ogen van God oprechtheid het altijd wint.
Ja, dit juist in tegendeel tot de weg die in de wereld vaak wordt bewandeld: mensen naar de ogen zien om er zelf beter van af te kunnen komen.
Dat levert op den duur altijd problemen op, want eens zal de schijnwerkelijkheid aan het licht komen!!
We zien dit overal gebeuren, of het nu in het dagelijkse leven, het bedrijfsleven of in de kerk is, eens zal voor hen het doek vallen en zal hun ware gezicht te zien zijn.
Christus zet ons er vandaag dan ook toe aan om altijd een eerlijke confrontatie aan te gaan.
Het ontdoet van maskers die worden opgezet.
Na deze vraagstelling, die Hij niet uit de weg gaat, vraagt Jezus welke beeltenis er op de belastingmunt te zien is en haar opschrift.
Deze belastingmunt geeft duidelijk aan dat de keizer de macht heeft.
Hij is de heerser over de aardse zaken, maar hoe dan ook, zijn macht blijft beperkt.
Ze is uiterst vergankelijk en broos.
Alles wat hij heeft, zijn aanzien en macht, blijft van hem zolang als God dit toelaat.
 

Afbeelding invoegen

Aardse machthebbers kunnen zich weliswaar als goddelijke heersers voelen, maar er is maar één Heer, en dat is God.
Daarom zegt Christus dan ook: "Geeft aan de keizer, wat de keizer en aan God, wat van God is”.(Matt.22,21)
Met deze uitspraak toont Hij ons de echte werkelijkheid van ons leven, laat Hij zien wie de Persoon is die werkelijk macht bezit.
Aan Hem komt uiteindelijk alles toe, wij bezitten helemaal niets, want de mens is niet geschapen naar het beeld van de keizer, maar naar het beeld van God!
Ook al lopen er velen, wereldlijk of kerkelijk, met de maskers op en zullen zij blijven trachten, macht uit te oefenen op hen die in hun ogen minder zijn, ooit zullen hun maskers verdwijnen op momenten dat zij het niet verwachten en zal alles aan het licht komen.
In de politiek komt de macht toe aan wereldlijke heersers, zij menen te kunnen heersen over leven en dood, maar een goed christen, broeder en zusters, kan en mag hierin zeker niet meegaan!
Men moet zich verre houden van partijen die dit soort praktijken ondersteunen.
De andere beslissingen kan men wel ondersteunen, zolang deze aardse macht ons niet verwijderd van God.
Een Goddelijke kracht die ons in staat stelt ons leven geheel en al in dienst te stellen van God.
Het is door Hem en met Hem en in Hem dat wij aan God mogen toebehoren, dat wij met Hem en elkaar verbonden zijn en blijven, tot over de grenzen van de dood, tot in het eeuwige leven bij God.
Amen.
 
Hans Smits