Vindt jezelf, door jezelf op te geven.

 
Beste vriend,
 
Ieder mens is in zijn, of haar leven hartstochtelijk op zoek naar liefde en erkenning.
Liefde en erkenning die men denkt te vinden in de streling en versterking van het eigen ego.
Als IK, maar... en dan volgt meestal de wens die in vervulling moet gaan.
Ook de stroming new age, die zeer veel aanhangers kent gaat uit van het versterken van het ego.
Niet de ander, maar het IK staat in het middelpunt.
Ik wil, ik moet, ik etc. etc.
Het IK is niet gauw tevreden mijn beste vriend.
Het IK is als een bodemloze put, die constant opnieuw gevuld moet worden.
Ik wil op vakantie, ik wil een andere auto, ik wil een andere partner, ik wil etc. ect.
Het IK is niet van de lucht.
En denk nou niet, beste vriend, dat het IK niet aanwezig is in jou, het zit in ons allemaal .
Het gekke van het IK is dat het, ondanks dat het iedere keer opnieuw vervulling zoekt, niet echt de gewenste liefde en erkenning oplevert.
De onrust blijft en vaak ook wordt een brandend gevoel van leegheid ervaren.
Dit was het toch net niet.
En weer start de zoektocht naar de vervulling en weer wordt het niet gevonden.
Je kunt de aarde afreizen, je kunt barsten van het geld, je kunt van partner naar partner gaan en toch, beste vriend, je zult het nooit vinden, als je het IK als basis blijft nemen.
De Witte Ridders willen jou, geheel tegen alle stromingen van deze tijd in, vertellen waar je het geluk, de liefde en erkenning vindt.
Je vindt het door jezelf op te geven en je geheel over te geven aan God.
Niet mijn wil geschiede, maar Uw Wil.
Ik weet het niet Vader, leidt mij.
Als je dat zegt en ook in de praktijk brengt, dan doet zich het paradoxale feit voor dat je Ik sterker wordt dan je ooit gedacht had.
Je dacht het te verliezen door het op te geven, maar je hebt uiteindelijk gevonden waar je zo hartstochtelijk naar op zoek was.
Eindelijk ben je verlost van die brandende eenzaamheid en onrust.
Je hoeft niets meer, je hebt het in jezelf gevonden.
Dit klinkt eenvoudig, mijn beste vriend, maar dat is het beslist niet.
Het eigen belang zit diep verborgen in ons allen.
Bovendien wordt dit verlangen in deze tijd alleen maar aangewakkerd, in plaats van afgezwakt.
De Witte Ridders zouden heel graag willen dat jij diep in je zelf kijkt en jouw verborgen verlangens blootlegt.
God kent deze al, dus daar hoef je niet bang voor te zijn.
Speel open kaart met jezelf en wees eerlijk.
Ben je inderdaad zoals God wil, op Hem gericht en daardoor op je medemens, of gaat het slechts om je eigen IK, dat brandend van eenzaamheid en verlangen, vervulling blijft zoeken in deze wereld.
Aan jou de keus.
 
In het teken van het Kruis ligt de overwinning,
 
Namens de Witte Ridders,
 
Paulus.