Maar wie zich verheft, zal worden vernederd.

 
Beste vriend,
 
"Wie zich vernedert, zal worden verheven" (Mat 23 1-12).
De hedendaagse mens heeft grote, grote moeite met deze uitspraak van Jezus, God zelf.
Dit is ook ongetwijfeld een van de dieper liggende oorzaken van het afnemende geloof in God, de Schepper van ons allemaal.
Het is niet zo gek dat de mensen nu zo denken, omdat het hele onderwijs doordrenkt is van het verheffen van het eigen ik.
Ook op zingeving gebied, waar de kerk het laat afweten, zijn met graagte allerlei new-age achtige stromingen in het gat gesprongen.
En ook deze stromingen propageren het verheffen van het eigen ik.
Het verheffen van het eigen "ik" staat gelijk aan het boven God willen staan, staat gelijk aan niemand boven je dulden, staat gelijk aan het niet willen buigen voor God.
Deze houding staat in schril contrast met het eerste Gebod, waarin Jezus, God zelf ons vraagt Hem lief te hebben boven alles en dus ook boven jezelf.
Het valt voor de hedendaagse mens niet mee te accepteren dat hij in de grond van de zaak niets is en niets kan.
En toch goede vriend, is het zo.
Dit zie je vooral in crisis situaties, zowel op grote schaal bij natuurrampen, maar niet minder op kleine schaal als het jezelf betreft.
Als jij geconfronteerd wordt met ziekte, verlies van een dierbare, verlies van werk en inkomen, of welke andere nare situatie dan ook, die onlosmakelijk verbonden is met het leven op aarde.
Dan goede vriend, dan komt het er op aan.
Dan besef je dat jezelf eigenlijk niets bent en niets kunt.
Ja, natuurlijk, je strijdt wel, je doet wel je uiterste best, maar waar goede vriend haal jij dan de kracht vandaan?
Veel kracht wordt geput uit de hulp van lieve vrienden en kenissen, maar naarmate de situatie langer duurt, zul je merken dat je steeds meer op jezelf terug geworpen wordt.
De energie die je uit jezelf put en uit andere mensen is beperkt en eindig.
En dan, als je totaal ontredderd op de grond zit en je longen uit je lijf schreeuwt van verdriet, dan pas, ja dan pas besef je, dat je moet buigen, als je tenminste verder wilt.
Je kunt er ook voor kiezen je vast te houden aan jezelf, aan je eigen ikje en doorstrijden; doorstrijden tot je er letterlijk en figuurlijk bij neervalt.
Dat is de keus, die God jou vanuit Zijn Liefde geeft.
Als je tenslotte de keus gemaakt hebt om voor Jezus, God zelf, te willen buigen, dan zul je merken dat je energie weer gaat stromen en je krachten gaan toenemen.
Het getuigt van grote kracht, maar ook veel lef, om in deze tijd tegen de heersende opvattingen in, keuze voor God te maken.
Maar je zult zien dat je, door jezelf te vernederen, verheven zult worden met een leven, dat rijker en voller is, dan je ooit voor mogelijk had gehouden.
 
In het teken van het Kruis ligt de overwinning.
 
De Witte Ridders.