Litanie ter ere van de Heilige MichaŽl

 
Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Christus, aanhoor ons.
Christus, verhoor ons.
Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.
Heilige Maria, bid voor ons.
Heilige MichaŽl, bid voor ons.
Heilige MichaŽl, aanvoerder van de negen engelenkoren, bid voor ons.
Heilige MichaŽl, aanvoerder van het paradijs, bid voor ons.
Heilige MichaŽl, prins van de hemelse heerscharen, bid voor ons.
Heilige MichaŽl, overwinnaar van satan, bid voor ons.
Heilige MichaŽl, uitverkoren engel van God, bid voor ons.
Heilige MichaŽl, die dicht bij Gods troon staat, bid voor ons.
Heilige MichaŽl, verdediger van Gods eer, bid voor ons.
Heilige MichaŽl, verdediger van de engelen, bid voor ons.
Heilige MichaŽl, verdediger van de Maagd Maria, bid voor ons.
Heilige MichaŽl, verdediger van de Katholieke Kerk, bid voor ons.
Heilige MichaŽl, verdediger van onze Heilige Vader de Paus, bid voor ons.
Heilige MichaŽl, verdediger van de katholieke missies, bid voor ons.
Heilige MichaŽl, verdediger van de rechtvaardige zielen, bid voor ons.
Heilige MichaŽl, verdediger van de vrede, bid voor ons.
Heilige MichaŽl, bevrijder van de zielen uit het vagevuur, bid voor ons.
Heilige MichaŽl, vol goedheid tegenover de bekeerde zondaars, bid voor ons.
Heilige MichaŽl, trooster van de bedroefden en de verdrukten, bid voor ons.
Heilige MichaŽl, onze bemiddelaar bij God, bid voor ons.
Heilige MichaŽl, die alle mensen een engelbewaarder geeft, bid voor ons.
Heilige MichaŽl, die God onze gebeden aanbiedt, bid voor ons.
Heilige MichaŽl, die God onze goede werken aanbiedt, bid voor ons.
Heilige MichaŽl, groot door geloof en liefde, bid voor ons.
Heilige MichaŽl, die de stervenden helpt, bid voor ons.
Heilige MichaŽl, die voor de gelovigen de voorbestemming verkrijgt, bid voor ons.
Heilige MichaŽl, schrik van de duivels, bid voor ons.
Heilige MichaŽl, weerglans van de Godheid, bid voor ons.
Heilige MichaŽl, die gezag uitoefent over de Kerk en de wereld, bid voor ons.
Heilige MichaŽl, kracht van de apostelen en de missionarissen, bid voor ons.
Heilige MichaŽl, licht van de kerkleraren, bid voor ons.
Heilige MichaŽl, steun van de martelaren, bid voor ons.
Heilige MichaŽl, verdediger van de geloofsbelijders, bid voor ons.
Heilige MichaŽl, gesierd met alle genade en met alle deugden, bid voor ons.
Heilige MichaŽl, behoeder van de maagden, bid voor ons.
Heilige MichaŽl, weldoener van alle zielen, bid voor ons.
Heilige MichaŽl, overwinnaar van de hel, bid voor ons.
Heilige MichaŽl, onze gids en onze hoop, bid voor ons.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, Heer ontferm U over ons.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, Heer vergeef ons.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, Heer verhoor ons.
Bid voor ons, Heilige Aartsengel MichaŽl, opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
 
Laten wij bidden
Almachtige en eeuwige God, die ons de Heilige Aartsengel MichaŽl gegeven hebt als beschermer en verdediger; geef dat wij door onze gebeden mogen verkrijgen steeds behoed te worden voor alle kwaad en voor de vlammen van de hel.
Dit vragen wij U door Jezus Christus, Onze Heer.
Amen.