357. Is atheÔsme altijd een zonde tegen het eerste gebod?

AtheÔsme is geen zonde wanneer een mens niet weet van God of de godsvraag in zijn geweten heeft gewogen en niet kan geloven.
 
De grens tussen niet kunnen geloven en niet willen geloven is niet zo duidelijk.
De houding waarbij het geloof domweg als onbelangrijk wordt afgedaan zonder nader onderzoek of onverschilligheid, is vaak erger dan een weloverwogen atheÔsme.
.